سود ۱۱% در ۱۱ روز بعد از شروع دوره آموزش بورس خانه سرمایه

پاداش سود خانم سمیه بیگدلو

خانم سمیه بیگدلو دانشجوی دوره نخبگان ششم خانه سرمایه و پرستار می‌باشند. ایشان از طریقه یکی از دوستانشان با بورس آشنا شدند و از طریق اینستاگرم با خانه سرمایه آشنا شدند و سهم ثعمرا را خریداری کردند و در یک هفته تواسنتند ۱۱ درصد سود کنند. ایشان می‌گویند:

این مطلب را حتما بخوانید:  کسب ۳۰% سود در ۲هفته توسط دانشجوی نخبگان خانه سرمایه

به عقیده من با شرکت در دوره نخبگان بورس پیشرفت خودم را احساس کردم و اساتید خانه سرمایه بسیار عالی هستند و مطالبی که در کلاس‌ها توضیح می‌دهند به طوری است که به راحتی متوجه می‌شویم، بنده از خانه سرمایه بابت کلاس‌های کاربردی و خوبی که برگزار کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

این مطلب را حتما بخوانید:  سود ۱۲% در یک هفته بعد از شرکت در کلاس آموزش بورس