خانم سمیه بیگدلو دانشجوی دوره نخبگان ششم خانه سرمایه و پرستار می باشند. ایشان از طریقه یکی از دوستانشان با بورس آشنا شدند و از طریق اینستاگرم با خانه سرمایه آشنا شدند و سهم ثعمرا را خریداری کردند و در یک هفته تواسنتند ۱۱ درصد سود کنند. ایشان می گویند:

راهنمای مطالعه []

    به عقیده من با شرکت در دوره نخبگان بورس پیشرفت خودم را احساس کردم و اساتید خانه سرمایه بسیار عالی هستند و مطالبی که در کلاس ها توضیح می دهند به طوری است که به راحتی متوجه می شویم، بنده از خانه سرمایه بابت کلاس های کاربردی و خوبی که برگزار کرده اند، تشکر می کنم.