خانم نیره امیری دانشجوی دوره هفتم نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند. ایشان به دنبال منبع در آمدی می گشتند که ساعت مشخصی نداشته باشد برای همین فعالیتشان را در بورس آغاز کردند و سهم غبرا بر روی روند صعودی با استراتژی خرید در کف خریداری کردند که بعد از ده روز ۱۰ درصد سود کسب کردند. وی درباره کلاس بورس خانه سرمایه می گویند:

فهرست []

    بنده از کلاس های خانه سرمایه رازی بودم زیرا کلاس ها بروز می باشند و با توجه به تکالیف و پیگیری هایی که انجام می دهند بسیار عالی و منحصر به فرد هستند.