خانم عبدوی از دانشجویان دوره ۱۷ نخبگان بورس خانه سرمایه می باشد. قبل از اینکه وارد کلاس های خانه سرمایه بشوند هیچ اطلاعاتی از بورس نداشتند، ایشان می گویند:
خانم هایی را دیدم که می گفتند خانه دار هستند و شغلی ندارند و داخل خانه با خرید و فروش سهم ماهی ۲۰ الی ۳۰ درصد در آمد در بورس دارند. من و همسرم به علت اینکه باهم دیگر کار می کنیم باهم سهم هایمان را خریداری می کنیم. من یک سهمی را به نام سامان سرمایه گذاری بوده که با استفاده از خط روند و داخل کانال بودن این سهم را خریداری کردم که در ۱ ماه به سود ۵۰ درصدی دست یافتم و به علت اینکه از خانه سرمایه راضی بودم این موسسه را به برادرم معرفی کردم که برادرم در دوره ۱۹ نخبگان بورس هست.

فهرست []