آقای یوسف زاده در سال ۸۵ وارد بورس شدند و با توجه به آموزش های که دیدند با مبلغ ۲ میلیون تومان شروع کردند که در این راه ضرر داشتند و سعی کردند دلیل ضررهایشان را پیدا کنند و دوباره آموزش ببینند و تمرین کنند. ایشان بعد از گذشت ۱۰ سال به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دستیابی پیدا کردند و طبق گفته ایشان بورس را با توجه به آموزش و معاملات صحیح می توان به عنوان شغل اصلی انتخاب کرد.