سود آقای وهاب زاده از بورس

آقای حمید رضا وهاب زاده مهندس عمران و دانشجوی دوره آموزش بورس نخبگان ۱۹ بورس هستند، آقای حمید رضا وهاب زاده می گوید: روند کاری من با شرکت در کلاس های نخبگان بورس از مبتدی و یا خرید و فروش های آماتوری به روند حرفه ای تبدیل شد. هنگامی که ایشان در دوره ۱۹ نخبگان بورس شرکت کردند سهم های مختلفی چون سهم های دارویی بالای ۲۰ درصد و سهم های غذایی چون تلیسه بالای ۶۰ درصد و سهم های قدیمی با سود بالاتر از ۱۰۰ درصد را داشتند.