آقای محمد توکلی دانشجوی دوره ۱۱ نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند، ایشان قبل از این که با خانه سرمایه آشنا شوند هیچ اطلاعاتی در قبال بورس نداشتند و در طی دوره آموزشی توانستند چندین معامله انجام بدهند که از نظر خودشان نتایج بسیار خوبی را کسب کردند که با خرید ۳ سهم در مدت ۲۰ روز توانستند ۱۰ درصد سود دریافت کنند و با خرید ۲ سهم دیگر در مدت ۱ ماه ۱۵ درصد سود کسب کردند. ایشان درباره خانه سرمایه می گویند:

خانه سرمایه اساتید بسیار خوبی دارد که همه آن ها با سابقه هستند و به دانشجویان کمک بسیار زیادی می کنند، بنده دوره نخبگان نوین را برای افرادی که پر مشغله هستند و زمان زیادی ندارند، توصیه می کنم زیرا می تواند این کلاس ها برایشان بسیار مفید باشد.