آقای آرش شیبایی دانشجوی دوره سوم نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند. ایشان درباره این دوره می گویند:

فهرست []

    زمانی که در کلاس های خانه سرمایه شرکت کردم پیش زمینه قبلی نداشتم و مسئله ای که برای بنده مهم بود بحث آموزش تکنیکالی بود زیرا مباحث مالی سخت بوندن و دوره ای که خانه سرمایه برگزار کردند دوره کاملا جامعی بود و بنده با توجه به آموزش ها و اطلاعاتی که کسب کردم، توانستم ضررهایم را کم کنم و وارد سود شوم و بحثی که برای بنده جالب بود تمامی مباحثی که در کلاس بورس یاد گرفته بودم باعث پیشرفت فعالیت من در بازار سرمایه شد.