آقای جعفر شعبانی دانشپذیر دوره ۲۱ نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند، ایشان قبل از اینکه با خانه سرمایه آشنا شوند هیچ اطلاعاتی در قبال بورس نداشتند و به گفته خودشان زمانی که با خانه سرمایه آشنا شدند تاثیر بیشتری را در معاملاتشان احساس کردند و همچنین سودهای بیشتری را کسب کردند. آقای شعبانی درباره سود خود می گویند:

فهرست []

    با استراتژی هایی که در کلاس آموزش بورس نخبگان خانه سرمایه یاد گرفته بودم سهم ددام را خریداری کردم و توانستم در ۴۰ روز ۵۰ درصد سود دریافت کنم. همچنین باید بگویم که اساتید خانه سرمایه اساتید نمونه ای می باشند و مشوق تمامی شرکت کنندگان و علاقه مندان بورس هستند.