آقای هادی سعادتمند دانشپذیر دوره ۲۱ نخبگان خانه سرمایه هستند. وی می گویند:

با توجه به راهنمایی و آموزش های خانه سرمایه اولین سهمم که وگردش بود را با قیمت ۱۵۰ تومان خریداری کردم و الان به ۲۷۰ تومان رسیده که بالای ۸۰ درصد سود در این سهم کسب کردم، لذا قابل ذکر است که دوره ۲۱ نخبگان خانه سرمایه بسیار خوب بود و اساتید بسیار عالی را در اختیار ما قرار دادند و همچنین راهنمایی ها، مشاوره ها و نحوه برخورد بسیار خوبی را دیدیم و از آن ها بهره مند شدیم.