جناب آقای سجاد رضایی دانشجوی نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند، رشته تحصیلی ایشان مهندسی عمران و کارمند بانک هستند، ایشان قبل از شرکت در کلاس آموزش بورس خانه سرمایه هیچ اطلاعاتی درباره بورس و سرمایه گذاری نداشتند، ایشان درباره خانه سرمایه و سهمی که خریده اند، می گویند:

با تحقیقاتی که انجام دادم خانه سرمایه را انتخاب کردم و بعد از ۳ الی ۴ ماه پس از دوره آموزشی با تحلیل هایی که بر روی شرکت های مختلف داشتم به این نتیجه رسیدم که شرکت زاگرس می تواند شرکت خوبی برای سرمایه گذاری باشد و در این مدت توانستم ۳۰ الی ۴۰ درصد سود دریافت کنم، بنده از خانه سرمایه بابت آموزش های درست و به موقعی که به ما داده اند تشکر می کنم.