حامد رستگار دانشجوی دوره ششم نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند. ایشان سهم فماراد را با استفاده از تکنیک های خطوط روند که در کلاس های خانه سرمایه یاد گرفته بودند، انتخاب کردند که با قیمت ۴۰۰ تومان خریداری کرده و در حال حاضر در قیمت ۴۴۱ تومان قرار دارد. همچنین ایشان سهم دیگری را با روش بنیادی از طریق آشناییتی که با بازارهای جهانی داشتند با قیمت ۶۶۷ تومان خریداری کردند که در قیمت ۸۷۰ تومان قرار دارد و این به معنای ۳۵ درصد سود می باشد. آقای رستگار درباره کلاس بورس نخبگان می گویند:

فهرست []

    خانه سرمایه سعی داشته که تمامی ماژول ها و بخش های مورد نیاز در بازار سرمایه را در یک پکیج به دانشجویان ارائه بدهد و بنده از این آموزشگاه بابت آموزش هایی که به من دادند تشکر می کنم.