آقای محمد پازار از دوره هشتم نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند و مدتی است که به بورس علاقه مند شده بودند، ایشان سهم های اولیه را از دوستانشان و یا از کانال های تلگرامی خریداری می کردند که به گفته خودشان یا ضرر می کردند و یا به صورت شانسی سود می کردند. وی درباره آموزش نخبگان بورس و کسب سودشان می گوید:

فهرست []

    خانه سرمایه را از طریق وبسایتشان پیدا کردم و در سمینارها شرکت کردم و در آخر متوجه شدم که از همه کامل تر خانه سرمایه است که بهترین موسسه برای یادگیری بورس می باشد. با توجه به چند ماهی که در خانه سرمایه دیدم معاملاتی را انجام دادم که سهم ثاژن را با استراتژی خرید در کف خریداری کردم و در مدت دو هفته توانستم ۳۰ درصد سود دریافت کنم و از خانه سرمایه تشکر می کنم.