جناب آقای احسان نورزاد دانشجوی دوره ۱۱نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند، ایشان درباره کلاس آموزش بورس می گویند:

فهرست []

    از زمانی که با خانه سرمایه آشنا شدم و با آغاز کلاس های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال احساس کردم اساتید بر روی تمامی مطالب تسلط دارند و مطالبی را که بیان می کنند کامل و جامع می باشند. گفتنی است که یک شخص خودش تصمیم می گیرد که از چه روشی برای انجام معاملات استفاده کند اما در مجموع اساتید خانه سرمایه دانش زیادی دارند و در نحوه بیان بسیار عالی هستند.