آقای جواد موسی پور دانشجو دوره ۲۱ نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند و رشته مدیریت مالی خوانده اند و کار آزاد دارند. ایشان قبل از اینکه به کلاس های خانه سرمایه بیایند، ارز اولیه خریداری می کردند که سود های ۲۰ الی ۳۰ درصدی دریافت می کردند که به گفته خودشان زیاد لذت بخش نبوده است. ایشان می گویند:

فهرست []

    بنده تاکید می کنم که علاقه مندان به این زمینه در کلاس ها شرکت کنند و خود بنده پس از شرکت در کلاس ها خرید و فروش را آغاز کرده بودم که باید بگویم هم ضرر و سود خوبی را دریافت کردم. با خرید سهم غگلستا در مدت یک الی دو ماه سود ۴۰ درصدی را کسب کردم.