آقای میرزایی دانشجوی دوره نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند. ایشان درباره دوره ای که در خانه سرمایه حضور داشتند، می گویند:

فهرست []

    از طرف خانه سرمایه مرتب با بنده تماس می گرفتند و پیگیر تمامی مطالبی می شدند که باید بنده مطالعه می کردم و با من تمرین می کردند و همچنین در وبینارها شرکت می کردیم، در واقع برای افرادی که مثل بنده پر مشغله هستند مزیت های بسیار خوبی را به همراه دارند، خانه سرمایه نسبت به سایر مجموعه های آموزشی بورس بسیار بهتر است و برای مثال اگر دو عدد پکیج از خانه سرمایه می گرفتم و فقط دو تا از فایل هایش را مشاهده می کردم امکان نداشت که تماشای سایر فایل ها را فراموش کنم زیرا یکی از مزیت های بسیار مهم خانه سرمایه پیگیری می باشد.