محمدرضا مجیدی دانشپذیر دوره ۲۰ نخبگان نوین خانه سرمایه هستند، ایشان تا قبل از آشنایی با خانه سرمایه هیچ اطلاعاتی درباره سرمایه گذاری در بورس نداشتند و با گذراندن این دوره بورس توانستند با خرید سهمی ۹۵ درصد سود دریافت کنند. ایشان می گویند:

فهرست []

    آموزش بورس این مجموعه را به علاقه مندان به شدت توصیه می کنم زیرا اساتید بسیار عالی و آموزش های جامع دارند و همچنین کلاس بورس این مجموعه بسیار آموزنده و مفید است و در آخر می خواهم از اساتید خانه سرمایه تشکر کنم.