سینا خیاطی دانشجوی دوره نخبگان خانه سرمایه می باشد. شروع فعالیت ایشان تا آن حدی بود که بدون هیچ علم و اطلاعی معاملات انجام می دادند. ایشان با استفاده از اخبار خرید می کردند و بعد از این که خبرها به گوش ایشان می رسیدند آن قسمت از پول که قرار بود خارج بشود و یا معاملاتی که قرار بود خاموش شوند تازه متوجه می شدند. معامله درست و امن یکی از بهترین شرط ها در زمینه بورس می باشد که تا اینجا خانه سرمایه این هدف را داشته تا به ما درباره این مسائل آموزش بدهد. همچنین وی می گوید:
اساتید خانه سرمایه چه در زمینه آموزش حضوری، پشتیبانی و غیر حضوری بسیار قدرتمند هستند. میتونم ادعا کنم که میانگین معاملتم به نحوه قابل توجهی به درصد خیلی چشمگیری رو به مثبت می باشد.

فهرست []