آقای اکبر کسب کاری دانشپذیر دوره ۱۸ نخبگان خانه سرمایه می باشند و مدرک تحصیلی برق و تاسیسات هواپیما دارند و همچنین ایشان در قسمت صادرات ایران ایر فعالیت می کنند. ایشان می گویند:

بورس نیازمند آموزش می باشد و هر اطلاعاتی که تا به امروز کسب کرده ام و همچنین پکیج هایی که تا به امروز خانه سرمایه به من داده اند، بسیار پر کاربرد هستند و با توجه به آموزش هایی که دیده ام و توصیه اساتید که با مبلغ کم خریداری سهام را شروع کنیم، سهام خوساز را خریداری کردم که با مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان خریدم و ۲۵۰ میلیون تومان فروختم که بدین معنی است بنده ۲۵ درصد در یک ماه سود کرده ام.