جناب آقای فرید کمالی دانشجوی دوره ۱۲ آموزش بورس خانه سرمایه می باشند، ایشان درباره سهمی که خریده اند و خانه سرمایه می گویند:

سهم فاسمین را تحلیل کردیم و سودی که از این سهم قرار شد به دست آوریم، حساب کردیم که این شرکت سهام پایین تر از قیمتی که الان در بازار وجود دارد ما تحلیل کرده بودیم، برای مثال اگر این سهم را دو هفته پیش خریداری می کردیم با ضرر ۲۰ درصد باید آن را می فروختیم، در واقع بنده از دوره خانه سرمایه بسیار راضی بودم اما در هر دوره ای که شرکت می کنید باید کار کنید و همچنین تمرین کردن شرط مهمی است و با تمرین می توانید موفق شوید.