جناب آقای پرهام ایروانی دانشپذیر دوره ۱۲ نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند، ایشان با خریداری سهم زاگرس توانستند در مدت ۲ الی ۳ هفته ۴۰ درصد سود کسب کنند، به گفته آقای ایروانی سهم های خود را با توجه به راهنمایی و اطلاعات و همچنین آموزش هایی که در خانه سرمایه دیده اند، خریداری کردند.