محمد مهدی حیدرزاده دانشپذیر دوره نخبگان نوین خانه سرمایه هستند، ایشان پس از گذشت چند ماه از دوره آموزشی توانستند سهم صنعتی مینو را خریداری کنند که در ۲۷ روز کاری بورس ۱۲۶ درصد سود و سهم دیگری به نام داده گسترده نوین نماد های وب با استراتژی خرید در کف حمایتی ۱۲۸ درصد سود کسب کنند. آقای حیدرزاده می گویند:

از خانه سرمایه تشکر می کنم زیرا که قبل از این که وارد به این دوره بشوم که با حرف افراد مختلف خرید و فروش می کردم که واقعا ضرر سنگینی می دادم که پس از شرکت در دوره بورس توانستم به سود خوبی دست پیدا کنم.