آقای داود فلاح دانشجوی دوره ۱۳ نخبگان بورس خانه سرمایه می باشند، ایشان قبلا به صورت تجربی خرید و فروش می کردند و طبق گفته خودشان با آموزش های خانه سرمایه توانستند به خرید و فروششان نظم و ترتیب بدهند و ایشان سهم های خود را به صورت تکنیکال و فاندامنتال خریداری می کنند، وی درباره آموزش های خانه سرمایه می گویند:

فهرست []

    آموزش هایی که اساتید به ما داده اند با توجه به سهم هایی که مشاهده می کنید بیشترشان به صورت فاندامنتالی هستند یعنی با بررسی این سهم ها متوجه شدم که آینده دار می باشند و همچنین فاندامنتال خوبی دارند و آن ها را خریداری کردم و باید درباره دوره نخبگان بورس بگویم که اساتید دید دانشجویان را نسبت به بازار باز کردند و تمامی مطالبی که در دوره بورس نخبگان به ما آموزش دادند در بازار دیدم و تجربه کردم.