آقای اصغر رضایی دانشجوی دوره آموزش بورس نخبگان ۱۹ که اصلا در زمینه بورس هیچ اطلاعاتی نداشتند و برای اولین بار با شرکت در دوره نوزدهم نخبگان بورس با تمامی مطالب مربوط به بورس آشنا شدند و همچنین به گفته آقای اصغر رضایی اساتید واقعا خوب و حرفه ای بودند و با طمانینه به سوال های ما پاسخ می دادند، صبر و صبوریشان خیلی بالا بود و این امر باعث می شد که ما خیلی راحت تر مطالبی که ما متوجه نمیشدیم را دوباره سوال بپرسیم و اینکه اساتید درک بالایی از بازار سرمایه و سهام داشتند به ما کمک می کرد تا مطالب را به ما راحت تر انتقال بدند. آقای اصغر رضایی با خریداری سهام شبریز در عرض دو ماه ۳۴ درصد سود کردند و در واقع با ۳ میلیون سرمایه ای که گذاشتند ۴ میلیون سود داشتند.