آقای علی کوهی از اشخاصی بودند که به تنهایی سعی کردند تمامی مباحث بورس را یاد بگیرند و در زمینه سرمایه گذاری در بورس فعالیت داشتند. ایشان توصیه می کنند اگر آشنایی زیادی به حوزه های سرمایه و بورس ندارید و قصد دارید به تنهایی در این زمینه فعالیت کنید و حتی اگر موفقیت هایی را هم کسب کردید بهتر است حتما کلاس آموزش بورس را جدی بگیرید تا تمام موارد را به صورت عمیق آموزش ببینید و بحثی که بین یک فرد مبتدی و حرفه ای تفاوت ایجاد می کند نکاتی هست که معمولا به صورت اصولی آموزش داده می شود.

فهرست []