سید موسی آل داوود از دانشجویان نخبگان خانه سرمایه دوره ۱۶ می باشد که دارای مدرک لیسانس است. وی فعالیت خود را از سال ۹۰ در زمینه بورس شروع به فعالیت کرده ولی به گفته خودشان برای قدم برداشتن به سوی پیشرفت و حرفه ای شدن در کلاس آموزش بورس حانه سرمایه ثبت نام کرده و توانسته با خریداری سهام نمادی به نام شپلی به سود ۶۵۰ درصدی در ۶ ماه دست پیدا کند.

فهرست []