سود ۱۲% در یک هفته بعد از شرکت در کلاس آموزش بورس

پاداش سود آقای امیرحسین عابدی

آقای امیرحسین عابدی دانشجوی دوره نخبگان ششم می‌باشند. ایشان قصد داشتند در بورس فعالیت کنند که از طریق جستوجو در اینترنت و وبسایت خانه سرمایه با خانه سرمایه آشنا شدند. ایشان با استفاده از اطلاعاتی که در کلاس‌های خانه سرمایه به دست آوردند با روش خرید بعد از شکست سهم کرمان را خریداری کردند در یک هفته ۱۲ درصد سود کسب کردند. ایشان می‌گویند در چندین دوره آموزشی موسسات مختلف شرکت کرده‌اند اما کلاس بورس خانه سرمایه کاربردی‌تر بودند.

این مطلب را حتما بخوانید:  آقای اصغر رضایی: بدون آشنایی قبلی با بورس در یک سهام ۳۴ درصد سود کردم