با آگاهی و دانش کافی، بدون استرس و نگرانی در بورس کسب سود کنید.
ببنید این نماد پتروشیمی زاگرس است و من این مثال را انتخاب کردم و می خواهم بگویم مثل این مثال فوق العاده زیادی است و توصیه های تحلیلی که در ادامه به شما می کنم، کلی سهم همانند زاگرس می کنید که اگر حتی ریزش داشته باشند با صبر و سهام داری می توانید به شرایط ایده آل برگردید.
توی تصویر وقتی نگاه کنید متوجه می شوید که از یک تاریخی شروع به ریزش کرده و در طی دو ماه تقریبا قیمتش نصف شده است و به طور کلی طی دو ماه ریزش داشته و طی یک سال رسیده. یک لحظه می خواهم خودتان را در این شرایط قرار بدید، برای مثال این سهم را یک میلیارد تومان زاگرس خریدید و سرمایه شما به 500 میلیون تبدیل شده است یعنی هر روز شما فشار بهتان وارد شده و سرمایه تان منفی خورده و شصت روز این اتفاق افتاده و این بار منفی شصت روز به شما فشار آورده است و اصلا در روز پنجم یا ششم ممکن می باشد شما پشیمان شده باشید. اصلا بگویید این چه بازاری است و بعد از دو ماه باید باز یک سال صبر می کردید شروع شده یک میلیارد من که شده بود پانصد میلیون شد پانصد و پنجاه میلیون، شش صد میلیون و بعد از 4 ماه دوباره شد هفت صد میلیون و این جاها ممکن است پشیمان شوید و به خودتان بگویید ضرر کردم و بزاریم بدیم بره و این کار اشتباه است چرا؟ چون که این تصمیم پشتوانه تحلیلی ندارد و من نمی گویم زاگرس ارزنده است بازار در حال رشد می باشد و می گویم دیگه یک میلیارد من شده شش صد یا هفت صد میلیون خوب است دیگر ریزش نکند و من دوباره آن را بفروشم و عملا در آخر آن را می فروشید و به طور کلی یکی که خیلی صبر داشته باشد در آن دو ماهی که ریزش می کند و یک عده ای می فهمند که ما یک ریزش یکی دو ماهه داریم و همان اوایل با هفت یا هشت درصد زیان می فروشند و باز دوباره در شرایط بهتر خرید می کنند و این ها گروه ایده آل ما هستند که ما در این شرایط به سراغ این گروه خواهیم رفت.
اما یک عده به ضرر می روند بیست یا چهل درصد ضرر می کند و سهام داری کرده و دیگر خسته می شوند و سهمشان را می فروشند و می روند و از آن جا به بعد قیمت ها شروع به رشد می کنند. یک گروه دیگری هستند که صبرشان بیشتر هست و روی آن حالتی که مثال زدم و با پنجاه درصد ضرر باز هم در بازار می مانند و قیمت ها به بالا می روند و دیگر کم کم می ترسند و می گویند نکنه همین هم از دست بدم و در نتیجه سهمش را می فروشد.
اگر ببینید بعد از یک سال به قیمت سر به سر رسیده و در مجموع حدود دو سال قیمت چهار برابر شده است و یعنی این که شما در دو سال سرمایه گذاری کرده اید که چهار برابر شده است. شاید بگویید شاید این مثال برای شرایط و بازار خوب است اما این طور نیست، شما می توانید برید و سهم های مختلف مثل زاگرس که مسیر خوبی را پیش می گیرند و سودهایشان در بلند مدت را نگاه کنید و ببینید که در بلند مدت اکثرا نزولی هستند و حتی در یک بازه کوچکی صعودی باشند.
چس می خواهم بهتان بگویم که حالت ایده آل این است که در قیمت بالا بفروشیم و دوباره در قیمت پایین بخریم و حالت ایده آل بعدی این است که اگر هم آن افت کرد و بازهم بدانیم که پشتوانه تحلیلی سهم خوبی می باشد و سهم را نگه داریم.
اگر بازار را نگاه کنید سهم ها بعد از ریزش شدید در طی ده سال بررسی کنید، در این ده سال اخیر هر بار ریزش داشتند دیر یا زود بعد از شش ماه یا یک سال یا دو سال یک دفعه قیمت ها جهش هایی داشته که هر چه ضرر و زیان کرده بودید جبران می شده و یعنی سودتان به مراتب از الباقی بازارها بیشتر می شده.