همیشه این داستان چند طرف دارد که یکی این است که یکی خودتان هستید، یکی شرایط بورس است و یکی سرمایه ای که وارد بورس می کنید، هست. هر کدام از این ها تاثیر گذار هستند و من اگر خودم معاملات خوبی انجام بدهم، خب یک پایه موفقیت را دارم، اگر سرمایه ای که وارد بورس می کنم سرمایه زیادی باشد، عملا می توانم به سود بیشتری دستیابی پیدا کنم.

فهرست []

    ولی اگر شما می خواهید بدانید که چه قدر در بورس می توانید بدست بیاورید، این عدد یادتان باشد در یک بازه پنج ساله به طور متوسط سالانه می توانید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد درصد سود کنید.

    البته بازارهای مالی دیگری هم هستند که با ریسک بیشتری سود بیشتری را هم می توانید دریافت کنید و زمانی که حرفه ای شدید می توانید بازارهای مالیتان را هم تغییر دهید و یا در بورس در بازارهای با ریسک بالاتر و نوسانات بیشتر شرکت کنید.

    در مجموع عدد ۳۰ تا ۵۰ درصد در سال در یک بازه پنج ساله یعنی ممکن است یک سال ۱۰ درصد سود کنم در سال بعدش ۸۰ درصد سود کنم و سال بعدش اصلا منفی ۱۰ درصد و یا سال بعدش ۱۰۰ درصد سود و پولم دو برابر شود.

    در واقع بورس یک عدم یک نواختی دارد و عدم یک نواختی را اگر تقسیمش کنیم در یک بازه پنج ساله بین ۳۰ تا ۵۰ درصد می توان سود کرد.