خیلی ها بورس را با قمار خونه مشابه سازی می کنند، البته من از این جمله و عبارت خیلی بدم می آید ولی خب واقعا بعضی از افرادی که توی بازار هستند، فکر می کنند بورس واقعا قمار خونه است و یک حالت قمار گونه ای برخورد می کنند، می گویند حالا می ریم یا می بریم یا می بازیم. نه بورس قرار نیست جای برد و باخت باشد، جای برد و باخت توی قمار خونه ها و کازینوهاست که ما توی کشورمون هنوز نداریم. ما در بورس داریم سهام شرکت هایی را که دارند واقعا بیزینس می کنند را خرید و فروش می کنیم، البته داریم سهام بعضی شرکت های را به ورشکستگی را که خب حالا یک سری به آن ها علاقه دارند یا به حالت قمار گونه آن ها را خرید و فروش می کنند اما عمده شرکت های ما مخصوصا شرکت های بزرگ ما مثل شرکت صنعت فولاد شرکت های پتروشیمی سنگ آهن و سایر معادن، این ها دارند کار می کنند، صادرات می کنند، فروش داخلی دارند، گردش مالی خیلی بزرگی در کشور ما دارند و کارمندان خیلی زیادی دارند، این ها دارند کار می کنند و ما بر اساس کارکرد آن ها است که سهامشان را می خریم و می فروشیم و در مورد افزایش قیمت هایشان پیش بینی می کنیم. کلا نحوه تفکر ما با نحوه تفکر به عنوان فعال بورس و بورس باز اصطلاحا با نحوه تفکر قمار باز متفاوت است.

فهرست []

    یک بزرگی به شوخی می گفت که خداییش یک قمار باز کارش از یک بورس باز آسان تر است. در واقع یک بورس باز خیلی پارامترهای بیشتری را باید ببیند اما قمار باز بالاخره یک مقدار شانس و این ها همراه کارش باشد، می تواند موفق شود و یک خرده احتیاط داشته باشد ممکن است موفق شود اما یک بورس باز خیلی پارامترهای بیشتری را باید راجبشان فکر کند تا بتواند موفق شود.