سرمایه گذاری روی خودتان را یاد بگیرید

هر روز که بیدار میشید، دو انتخاب دارید. می توانید به ساعت نگاه کنید و دکمه قطع کردنش را بزنید. شما می توانید به آن دکمه قطع کردن نگاه کنید و یا می توانید دکمه قطع کردن را بزنید و دوباره بخوابید. درسته و چیکار کنید؟ و رویا ببینید. درسته، می توانید به خواب برگردید و رویای چیزی که می خواهید داشته باشید را ببینید، دقیقا روی بالشت راحت، رویای چیزی که می خواهید داشته باشید را می بینید. یا می توانید به دکمه قطع کردن نگاه کنید ساعت را بزنید و بلند شوید و رویاهایتان را دنبال کنید. اگر دنبال به تعویق انداختن هستید بیخیالش شوید، به تعویق نیاندازید، راجع به چیزی که می خواهید داشته باشید حرف نزنید و یک لطف بزرگ بهم کنید، اگر هنوز درباره رویایتان حرف می زنید، اگر هنوز راجع به هدف هایتان حرف می زنید و هیچ کاری انجام ندادید. فقط اولین قدم را بردارید اولین، حرف نزدن راجع به آن می باشد، قدم دوم برداشتن اولین قدم به سمتش هست.

فهرست []

    من شما را دوباره و سه باره به جرات می طلبم که دفعه بعد که ساعت سه از خواب بیدار شدید از شما می خواهم که نخوابید، از شما می خواهم که بلند شوید و رویایتان را دنبال کنید و قبلا درباره گذشتتان به شما گفته بودم، این درباره آیندتان نیست درباره زمان حال شماست، از شما می خواهم که متوجه شوید که توازن و تعادل دارید، از شما می خواهم که زمان زیادی را تلف نکنید و کشف کنید که چه کسی هستید، ببینید چه کسی هستید تا بتوانید متوجه شوید که کاری که شما می کنید، کس دیگری انجام نمی دهد، تا ارزشمند شوید و قرار است که کار شما یک ارزش قلمداد شود، از شما می خواهم تا روی خودتان سرمایه گذاری کنید، اگر می خواهید پول بیشتری در آورید، اگر می خواهید موفق تر شوید، اگر می خواهید کاری را انجام دهید که قبلا انجام نداده اید، از شما می خواهم که روی خودتان سرمایه گذاری کنید، اگر می خواهید تبدیل به خودتان شوید اگر می خواهید مستقل شوید.

    همچنین اگر می خواهید بازی را به جایی برسانید که قبلا نرسانده اید. از شما می خواهم تا روی ذهنتان سرمایه گذاری کنید. پس از این رو همه شما را به چالش می کشم که کتاب بخوانید، به کنفرانس بروید شما را به چالش می کشم تا روی ذهنتان سرمایه گذاری کنید. به من گوش کنید، چیزی که برای تحول زندیگتان به آن نیاز دارید، تبدیل شدن به فرد درست است، چون وقتی به فرد درست تبدیل شدید، کاری که می کنید این است که حرف خودتان را نشان می دهید، ارزش خودتان را نشان می دهید، شما با هدف خاصی آفریده شده اید یک میل به خصوص، اهمیت نمی دهم که وقتی به دنیا آمدید والدینتان به شما اهمیتی نمی دادند، شما همچنان خاص هستید، اهمیت نمی دهم که مادر یا پدر شما در زندگی برنده شد. شما هنوز خاص هستید، چون برای کاری آفریده شده اید که فرد دیگری نمی تواند انجام دهد.

    وقتی به فرد مورد نظر تبدیل شوید خودتان را از دیگر افراد جدا می کنید، شما یک منحصر به فدری خاصی خواهید داشت. منظورم از فرد موردنظر این است که وقتی متوجه شدید چه کسی هستید، خودتان را از توده مردم جدا می کنید و استقلال خودتان را خواهید دید، استعداد خود را خواهید دید، توانایی شخص خود را می بینید، وقتی به کسی که هستید تبدیل می شوید، وقتی به کسی که تبدیل می شوید که برایش آفریده شده بودید، کسی که برای تبدیل شدن به آن طراحی شده بودید، وقتی که مستقل شدید، کاری که می کنید این است که خودتان را از دیگر افراد جدا می کنید، وقتی به فرد موردنظر تبدیل می شوید، کسی که طراحی شده بودید، بیشتر و بیشتر و بیشتر، ارزشمند خواهید شد.

    گاهی اوقات فردی که الان هستید نمی تواند شما را به جایی که می خواهید برساند