یک سوال مطرح می شه که چه قدر از درآمدمان را پس انداز کنیم حالا در بورس سرمایه گذاری کنیم یا چیزی شبیه به همین؟

فهرست []

    یک جمله ای وارن بافت دارد که می گوید:

    نگویید چه قدر از درآمدم را سرمایه گذاری کنم، اول حقوق که گرفتید میزان لازم پس انداز سرمایه گذاری را کنار بگذارید و هر چه قدر که ماند برید با آن زندگی کنید.

    این جمله، جمله جالبی است ما اگر انضباط مالی داشته باشیم و یک برنامه ریزی بلند مدت برای امور مالی زندگیمان کرده باشیم مخصوصا در سنین جوانی یعنی دهه ۲۰ یا ۳۰ باشیم، تقریبا می توانیم پیش بینی کنیم که فرض کن من به ماهی مثلا پانصد هزار تومان یا یک میلیون تومان پسند انداز احتیاج دارم حالا اگر حقوق بنده پنج میلیون تومان است آن مبلغ پس انداز مورد نظرم را برای سرمایه گذاری کنار می گذارم و با چهار میلیون تومان زندگی می کنم، اگر بیشتر احتیاج دارم پس باید بیشتر کار یا درآمد ایجاد کنم. پس ما باید حداقل میزان پس اندازمان را باید مشخص کنیم و آن را کنار بگذاریم و حالا اتفاقات غیر منتظره را حذف می کنم اما اگر این ها را کنار بگذاریم، می توانیم پس اندازمان را داشته باشیم به سراغ تنظیم مخارجمان برویم. اما از آن طرف سعی کنیم درآمدمان را بالاتر ببریم و اگر توانستید از آن حداقل پس اندازی که در نظر گرفتید کنید بیشتر به شکل دارایی پس انداز کنید حالا به عنوان سهام، املاک یا طلا. لذا پس انداز از دید بنده بسیار واجب است و اصل اولویت و قبل از مخارج خود ما هم باید باشد و چیزی که مرسوم است می گوید حداقل ۱۰ درصد از درآمدتان را پس انداز کنید اما من جمله وارن بافت را بیشتر دوست دارم.