پیروی کردن از دیگران دنبال این که دیگران چه می گویند و چه کار می خواهند انجام بدهند، معمولا کار خوبی نیست، آدم هایی که به ظاهر موفق هستند را ما می ریم به قول ماها بر مبنای فتواشان رساله شان سهمی را می خریم و اصلا نمی دانیم واسه چی خریدیم، اینی که به من مشورت می دهد اصلا چه قدر سواد دارد و یا چقدر بلد است؟، آیا یک کسی مثل من می باشد؟ حالا به بورس نظرش جلب شده و به خریداری سهام آمده است؟ اصلا مطالعات مالی، اقتصادی ندارد؟ نمودارها را نمی شناسد یا هر چیزی؟ یا نه یک آدم حرفه ای با دیدگاه خاص؟ یا مثلا ببینید حتی بین حرفه ای های بازار هم شما وقتی نگاه کنید، روش هایشان با هم دیگر فرق دارد و اهدافشان با هم متفاوت می باشند.

فهرست []

    در بهترین حالت، وقتی ما به دنبال دیگران حرکت کنیم، اطلاعات دسته چندم به ما خواهد رسید؟ یعنی اطلاعات اولش Generate شده است؟ و بر روی آن اطلاعات سهم خریداری شده؟ سهم رشدش را شروع کرده؟ دو دست، سه دست این اطلاعات چرخیده، الان دیگر نصف بازی گذشته یا مثلا بازی به اواخرش رسیده، اطلاعات دارد به من می رسد. اطلاعات مجانی چرا باید به ما بدهند؟ کمتر آدمی را می بینیم که فی سبیل الله این کار را بکنند و معمولا آدم هایی هستند که برای جیب شما نقشه کشیدند، حالا چگونه می تواند روش های مختلفی داشته باشد، خیلی دنبال اطلاعات مجانی در این کانال ها، این گروه ها، این وبسایت ها نروید، این ها کم پیش می آید که اطلاعات ارزشمند و دست اول را به شما مجانی بدهند.