از ما زیاد سوال می شود که با یک سرمایه ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومانی ما می توانیم در بورس فعالیت کنیم؟ جواب بنده بله است حتی با مبالغ کمتری هم می توانید در بورس سرمایه گذاری کنید. اما آن هایی که از بورس توقع در آمد ماهیانه دارند و می خواهند بالاخره چند میلیون تومان در بیاورند که امورات روزمره آن ها بگذرد اصلا با پول های سی میلیون و بیست میلیون تومان نمی توانند این کار را انجام بدهند. ممکن است که یک ماه هایی وضع خوب باشد یک بازدهی خوبی کسب کنند مثلا در یک ماه ۴۰% ۵۰% ۶۰% بازدهی باشه که خب با یک سرمایه بیست یا سی میلیون تومانی درآمد خوبی را برایتان ایجاد می کند اما این ماه ها واقعا انگشت شمارند که مثلا دو سه سال یک بار شاید این اتفاق یک بار بیافتد حتی شاید هم کمتر. من معمولا توصیه ام این است که عموم افرادی که هستند و در حال مشغول بیزینسی می باشند کار اصلی خود را حفظ کنند اما پس اندازی داشته باشند و پس اندازی را به سهام تبدیل کنند و این را همینطور ادامه بدهند.

ببینید زمانی که ما کم کم به سن بازنشستگی برسیم که انشالله یک درآمد حقوق بازنشستگی خواهیم داشت اما قطعا آن پاسخگوی نیازهای ما نخواهد بود و آن زمان احتیاج داریم که درآمد ثانویه ای داشته باشیم تا آن وقت که الان به نظرمان نمی آید ممکن است مثلا ماهی پانصد هزار تومان یا ماهی یک میلیون تومان به این سرمایه افزوده می شود و آن زمان سرمایه خیلی بزرگی خواهد شد و هم می توانید از اصل و فرع آن را استفاده کنیم و هم از سودهایش بهره گیری نماییم و هم از اصل پول استفاده کنیم و در آن زمان اثرش را خواهیم دید. لذا اگر بخواهم خلاصه بگویم با سرمایه های کوچک در آمد ثابت ماهیانه نخواهید داشت و با پس انداز و سرمایه های کوچک در بورس سرمایه گذاری کنید و بدون این که توجه به درآمد کوتاه مدتش داشته باشید به دید بلند مدت سرمایه گذاری نمایید.