دلار یا بیت کوین؟ مسئله این است!
آیا ارزهای دیجیتال می توانند پول های آینده باشند؟ ببینید ویژگی های ارزهای فیات یا همان پول های رایج چه هستند؟
  1. قابلیت حمل و انتقال دارد
  2. فاسد نشدنی هستند
  3. قابلیت تقسیم پذیری دارند
  4. پذیرش و اعتماد عمومی و مردم را دارند (دولت ها و بانک های مرکزی پشتوانه آن ها هستند)

بیت کوین Bitcoin و سایر ارزهای دیجیتال در سه مورد اول با پول های رایج شباهت دارند اما تفاوت اصلی ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین در تمرکز زدایی چاپ پول و شکستن انحصار چاپ پول از دستان دولت ها می باشد.

فهرست []

    در فرآیند استخراج بیت کوین شبکه ای به طور جهانی شکل می گیرد که همه مردم و افراد در آن مشارکت دارند و دو مزیت دیگر بیت کوین، شفافیت و امنیت بالاست. به طوری که دارایی های شما در کیف پول های الکترونیکی ذخیره می شوند و از همه مهم تر نیاز به واسطی به نام بانک برای انتقال ندارید. بنابراین اگر در آینده پذیرش عمومی این پول ها در زندگی روزمره و اعتماد مردم نسبت به مبادله، انتقاد، ارزش گذاری آن ها بیشتر شوند. این ارزها می توانند پول های رایج آیده باشند.