search

Series: خلاصه کتاب های کارآفرینی

خلاصه کتاب هشت راز نظامیان برای سرمایه گذاری و کارآفرینی

خلاصه کتاب هشت راز نظامیان برای سرمایه گذاری و کارآفرینی

اگر می‌خواهید با جنبه متفاوتی از کارآفرینی آشنا شوید و راه و چاه فرماندهی در دنیای تجارت را بیاموزید، تا پایان این ماجرا ما را همراهی کنید.کتاب هشت راز نظامیان برای سرمایه گذاری و کارآفرینی برای کسانی نوشته شده که کارآفرین‌ اند یا در این فکر هستند که روزی سرمایه‌گذار شوند.

ادامه مطلب »