آقای چراغی زاده دانشجوی دوره ۲۱ نخبگان بورس بوده اند و از سال ۹۲ در زمینه بازار سرمایه فعالیت داشتند ولی بازدهی مطلوبی را دریافت نمی کردند اما آقای چراغی زاده می گویند: از زمانی که در دوره نخبگان خانه سرمایه شرکت کردم بازدهی بهتری را دریافت کردم و نسبت به هزینه ای که برای کلاس ها دادم دریافتی بیشتری را کسب کردم. از جمله سهم هایی که اخیرا خریداری کردم سهم وبیمه تو بازه ۲۰ روزه ۳۰ درصد سود خارج شدم، سهم ذوب را در دوهفته با ۲۵ درصد سود خارج شدم و سپس سهم قثابت را خریدم که در بازه ۳ ماه ۴۰۰ درصد سود داشتم که حدودا ۵۰ میلیون تومان از این سهم را من خریدم و در حال حاضر به حدود ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است و بسیار رازی هستم. در آخر کیفیت کلاس ها بسیار بالا هستند و همچنین اساتید کلاس بورس هم بسیار حرفه ای می باشند و با جدیدترین متد روز به ما آموزش می دهند.

فهرست []