ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار ترید در بازارهای جهانی از صفر صفر

عوامل اثرگذار بر شرکتهای بورسی

عوامل مهم بنیادی اثرگذار بر شرکتهای بورسی

مطالب


کرک اسپرد چیست؟ چگونه در سودآوری پالایشگاه ها تاثیر دارد؟

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨ

قیمت جهانی متانول چگونه در بورس و قیمت سهام تاثیر می گذارد؟

صنایع پتروشیمی یکی از زیر شاخه‌های صنعت شیمیایی محسوب می‌شود که از ترکیب دو واژه پترول و شیمیایی ایجاد شده است. در فرایند تولید صنایع پتروشیمی، تبدیل هیدروکربن‌های نفت خام و یا گاز طبیعی به ف

تولید ناخالص داخلی چه تاثیری در بورس دارد؟

تولید ناخالص داخلی یا GDP چیست؟ در ادبیات اقتصادی به مجموع ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی که طی بازه‌ زمانی مشخصی، در یک کشور تولید و عرضه می‌شوند، تولید ناخالص داخلی (

تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند

اثر تحریم های آمریکا بر بورس ایران چگونه است؟

تحریم، آفت سیاست و روابط بین‌المللی است؛ زبانی است که با زور آمیخته شده و حرف حساب در کتش فرو نمی‌رود. اثر تحریم‌ها نه تنها بر جان اقتصاد فرود می‌آید بلکه روحیه اجتماعی و فره

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت توسعه معادن روی ایران

فاکتورهای بنیادی شرکت توسعه معادن روی ایران نام شرکت: توسعه معادن روی ایران نماد: کروی

فاکتورهای بنیادی مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

فاکتورهای بنیادی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر نام شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

فاکتورهای مهم بنیادی در فرآوری مواد معدنی ایران نام شرکت: فرآوری مواد معدنی ایران نماد: فرآور

فاکتورهای مهم بنیادی در گروه صنایع کاغذ پارس

فاکتورهای مهم بنیادی در گروه صنایع کاغذ پارس نام شرکت: گروه صنایع کاغذ پارس نماد: چکاپا

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت زرین معدن آسیا

نام شرکت: زرین معدن آسیا نماد: فزرین نام صنعت: فلزات اساسی زیرگروه صنعت: فلزات گرانبهای غیرآهنی

فاکتورهای مهم بنیادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

نام شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نماد: ومعادن موضوع: سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورس، فرابورس و

فاکتورهای مهم بنیادی گروه کارخانجات صنعتی تبرک

فاکتورهای بنیادی گروه کارخانجات صنعتی تبرک نام شرکت: گروه کارخانجات صنعتی تبرک نماد:تبرک

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

فاکتورهای بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی نام شرکت: سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی نماد: وپترو

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت آسان پرداخت پرشین

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد آپ نام شرکت: آسان پرداخت پرشین نم

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

معرفی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ نام شرکت: تجارت الکترونیک پارسیان

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت کارت اعتباری ایران کیش

معرفی شرکت کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش نام شرکت: کارت اعتباری لیران کیش

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت تولید و صادرات ریشمک

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت تولید و صادرات ریشمک نام شرکت: تولید و صادرات ریشمک نماد: ریش

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

فاکتورهای مهم بنیادی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد سپ نام شرکت: پرداخت الکترونیک سامان کیش