وارن بافت – سومین فرد ثروتمند جهان

این مطلب را حتما بخوانید:  چطور در زندان یاد گرفتم بخوانم و وارد بورس شوم؟