search

Series: خلاصه کتاب های خودشناسی و خودسازی

بخواهید تا به شما داده شود

خلاصه کتاب بخواهید تا به شما داده شود؛ راه و رسم رسیدن به آرزوهای واقعی

در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ کتاب «بخواهید تا به شما داده شود» از «استر و جری هیکس» می‌رویم. اگر آرزوهایی دارید که هنوز برآورده نشده‌اند یا اینکه احساس می‌کنید در محدودیت‌هایی عجیب و غریب اسیر شده‌اید تا پایان این گفتگو با ما همراه باشید. چون شما را با نکته‌هایی آشنا می‌کنیم که همچون تلنگر، قدرت وجودی‌تان را یک بار دیگر بیدار می‌کنند و آن کسی که واقعا هستید را به شما نشان می‌دهند.

ادامه مطلب »