مرور

خلاصه کتاب های خودشناسی و خودسازی

خلاصه کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها اثر مارک منسون

این مقاله از روی نسخه اصلی و انگلیسی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها خلاصه برداری شده است! خلاصه کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها (The Subtle Art of Not Giving a F*ck) یاد بگیرید که در زندگی روی چیزهای مهم تمرکز کنید. باقی چیزها به جهنم!…

خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی

این مقاله از روی نسخه اصلی و انگلیسی کتاب هنر شفاف اندیشیدن خلاصه برداری شده است! «آیا تا به حال... زمان صرف چیزی کرده ای که در آینده احساس کنی ارزشش را نداشته؟ به انجام کاری که می‌دانی برایت مضر است اصرار کرده ای؟ سهام خود را خیلی زود یا…
X
اکنون
X