پانزده ویژگی سهام رشدی از نگاه فیشر(بخش دوم)

چکیده بخش اول: از نگاه فیشر به عنوان یک سرمایه گذار موفق، سهام رشدی 15 ویژگی دارند. در بخش قبل پنج ویژگی از این 15 ویژگی عنوان و توضیح داده شد. این 5 ویژگی عبارت اند از 1- وسعت بازار خدمات و محصولات 2- راه اندازی و معرفی محصولات جدید 3- اثر بخشی فعالیت تحقیق و توسعه شرکت 4 – فروش بالاتر از میانگین صنعت و 5- حاشیه سود قابل ملاحظه شرکت.

در این بخش از مقاله 5 ویژگی دیگر سهام رشدی از دیدگاه فیشر را بررسی خواهیم نمود.

نکته ششم: شرکت اقدام مثبتی جهت حفظ یا بهبود حاشیه سود خود انجام داده باشد.

فیشر می گوید آنچه که برای سرمایه گذاری اهمیت اساسی دارد حاشیه سود آینده است نه حاشیه سود گذشته. باید به استراژی شرکت برای کاهش هزینه ها و بهبود حاشیه سود در طول دوره بلندمدت توجه داشته باشید.

در نمودار زیر حاشیه سود ناخالص شرکت فراورده های تزریقی ایران(دفرا) را مشاهده می کنید که نمونه بارز شرکت بومی برای این نکته فیشر می باشد.

پانزده ویژگی سهام رشدی از نگاه فیشر(بخش دوم)

در نمودار بالا، این شرکت توانسته است طی بازه زمانی نسبتاً بلندمدت، به صورت مستمر حاشیه سود خود را افزایش دهد.

نکته هفتم: روابط شرکت با نیروی انسانی و کارگران خود به چه صورتی است.

به گفته فیشر، شرکتی که روابط خوبی با کارکنان خود داشته باشد می تواند از شرکتی که روابط اینگونه ندارد، سودآورتر باشد. زیرا بهره وری کارکنان راضی احتمالاً زیادتر خواهد بود. شرکت لینیر دارای سودآوری بالاتر از میانگین صنعت است و تا 40 درصد از حقوق پایه کارکنان به صورت پاداش مشارکت در سود به آنها پرداخت می شد.

نکته هشتم: مدیران اجرایی ورابط فوق العاده ای با هم داشته باشند.

همانطور که داشتن روابط خوب با کارکنان مهم است، ایجاد فضای مناسب برای مدیران نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. همچنین حقوق مدیران حداقل باید در راستای متوسط صنعت باشد و به طور منظم مورد بازبینی قرار گیرد.

در ایران برای سرمایه گذاران که تصمیم برای سرمایه گذاری در شرکتها را دارند اندکی دشوار است که با تحقیق اندک بتوانند متوجه شوند که روابط مدیران با کارگران و مدیران اجرایی با یکدیگر به چه صورتی است.

نکته نهم: شرکت مدیریت با سابقه داشته باشد.

فیشر به سرمایه گذاران هشدار می دهد که از خرید سهام شرکت هایی که مدیریت ارشد تمایلی به تفویض اختیارات مهم به مدیران سطح پایین ندارند اجتناب کنند.

در بین شرکت های ایرانی و در سالهای اخیر می توان به چکاپا(کاغذ پارس) اشاره نمود. شرکتی که در سال 95 در بازار عرضه اولیه شد سپس در کمتر از یک سال ارزش آن نزدیک به 3 برابر رشد کرد. این شرکت که قبلاً زیانده بود در حال حاضر نزدیک به 49 میلیارد تومان سود دارد.  شرکتی که زیان انباشته داشته است و با مدیریت کارآمد شرکت و با سودآوری های چشمگیر توانسته زیان انباشته را به سودانباشته تبدیل نماید.

در نمودار زیر روند سودآوری این شرکت طی 4 سال اخیر را مشاهده می نمایید:

پانزده ویژگی سهام رشدی از نگاه فیشر(بخش دوم)ارقام نمودار بالا به میلیون ریال می باشد.

نکته دهم: تجزیه و تحلیل هزینه و کنترل های حسابداری شرکت چقدر مناسب است.

اگر شرکت نتواند بطور دقیق هزینه تمام مراحل عملیات تولید خود را پیگیری و ارزیابی نماید نمی تواند در طی بلندمدت به نتایج قابل ملاحظه ای برسد. فیشر می گوید بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق هزینه شرکت مشکل است اما سرمایه گذار می تواند بفهمد که عملکرد چه شرکت هایی بسیار ناکارآمد است. باید از خرید این چنین شرکتهایی اجتناب کرد.

در بخش بعدی مقاله، به نکته های 11 تا 15 سهام رشدی از نگاه فیشر خواهیم پرداخت.