باتوجه به روند صعودی انس جهانی در هفته گذشته دو سناریو پیش‌بینی می‌شود:

فهرست []

    سناریو اول: باتوجه به نوسانات طلا تا زمانی که قیمت طلا پایین تر از کف 2156 نیامده، روند همراه با نوسانات کوچک افزایشی در نظر گرفته می‌شود و امکان ثبت سقف‌های بالاتر وجود دارد.

    سناریو دوم: اگر قیمت طلا پایین‌تر از کف 2156 بیاید و پس از آن کاهش قیمت تایید شود، روند انس کاهشی بوده و احتمال می‌دهیم قیمت حداقل تا 2040 کاهشی باشد. دقت داشته باشید اخبار جنگ باعث ایجاد هیجانات در بازار می‌شود و احتمال سناریو اول برای طلا بیشتر است.