ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
وبینار شروع ترید در فارکس از صفرِ صفر

سهام عدالت

مطالب


سهام عدالت چیست و چه کسانی مشمول دریافت آن هستند؟

سهام عدالت چیست؟ بر اساس تعریفی که در پایگاه اطلاع‌رسانی سهام عدالت مشاهده می‌کنیم، منظور، فروش تسهیلات بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به اقشار پایین درآمدی جامعه است. به ز�

آزادسازی سهام عدالت یا انتخاب روش غیرمستقیم؟

در ﺑﺮﻫﻪ سه‌ماهه اﺧﻴﺮ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺆال ﺷﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻت زﻳﺎدى در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺪن واﮔﺬارى ﺳ�

چطور سهام عدالت را بفروشیم؟ نحوه فروش سهام عدالت

روش های آزادسازی سهام عدالت برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. در مدیریت مستقیم خود فرد مالکیت و مدیریت سهام خود را برعهده می ‌گیرد. همچنین در مدیریت و

نحوه پیگیری سود سهام عدالت + چرا سود سهام عدالت واریز نشده است؟

بر اساس اخبار منتشر شده، واریز سهام عدالت 30 آذر 1401 آغاز شد. بر اساس اخبار رسمی، مبلغ سود واریزی 600 هزار تومان برای سهام 532 هزار تومانی و یک میلیون و 128 هزار تومان برای سهام یک میلیون تومانی بود