Series: مفاهیم و اصطلاحات سرمایه گذاری بین المللی

دامپینگ

دامپینگ (Dumping) چیست و چه تاثیری بر نظام اقتصادی جهان می گذارد؟

دامپینگ یکی از ترفندهای سیاه تجاری است. البته وقتی درباره اقتصاد و تجارت صحبت می‌کنیم، تشخیص اینکه هر تکنیک، رفتار یا ترفند تجاری چه رنگی را به خود اختصاص می‌دهد، سخت می‌شود؛ با وجود این، سنگ محک ما در این ماجرا، میزان تغییرات مثبت یا منفی است که در بازار هدف دامپینگ رخ می‌دهد. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ دامپینگ می‌رویم.

ادامه مطلب »

[ctaBot Mobile]

[ctaBann erdesktop]