مرور رده

آموزش سرمایه گذاری در بازار مسکن

فیلم سمینار استراتژی سرمایه گذاری و تحلیل بازار مسکن سالهای ۹۵ و ۹۶

قسمت اول در قسمت اول و بخشی از قسمت دوم به به آموزش و شیوه بررسی بازار مسکن پرداخته می شود. http://dl.khanesarmaye.com/Courses/maskan/1-Maskan95-96-Khnaesarmaye.com.mp4 قسمت دوم پیش بینی نهایی در پایان قسمت دوم برای سال های…
X
اکنون
X