Lines_Background
مینی‌دوره رایگان درآمد روزانه ۱۰۰ دلار از فارکس
00روز
00ساعت
00دقیقه
00ثانیه
ثبت‌نام رایگان
لوگو خانه سرمایه
آموزش ترید از صفر صفر

تحلیل فرصت های سرمایه گذاری

ravande-bours
روند تحولات بازار بورس اوراق بهادار

بخش دوم: شاخص ها

در بخش اول بررسی روند تحولات بازار سرمایه، به مقایسه چگونگی رشد آن با سه بازار اصلی ارز، طلا و مسکن پرداخته شد. در دوساله منتهی به مردادماه ۱۳۹۸، بهای طلا در بازار تهران ۲۴۵ درصد، بهای طلای جهانی ۲۰ درصد، قیمت دلار بازار آزاد ۲۰۰ درصد، میانگین بهای ساختمان مسکونی تهران حدود ۲۰۰ درصد، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۲۰۵ درصد و ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران ۱۹۵ درصد رشد داشت. چهار بازار ارز، طلا، مسکن و سرمایه در ایران کم و بیش همراه با یکدیگر رشد یافته ­اند، با این تفاوت که طلا از رشد جهانی نیز تأثیر مثبت پذیرفته است و بازار سهام با تأخیر نسبت به بازارهای دیگر حرکت خود را آغاز کرده است. تا نیمه شهریورماه سال جاری، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۰ درصد بیش از بازارهای ارز و مسکن رشد یافته است که بخش مهمی از آن به التهاب بازار و خریداران و تشکیل حباب­های قیمتی ارتباط دارد.

انواع شاخص­ ها

شاخص معیاری است که اندازه و تغییرات یک واحد سنجش اقتصادی یا مقدار عددی یک متغیر یا گروهی از متغیرها را نشان می دهد. در بازار سرمایه، شاخص معیار کل سهام یا سهام منتخب (یک صنعت یا یک گروه از سهام) است که در آن بازار معامله می شود و میانگین تغییرات قیمت یا ارزش کل سهام را نشان می دهد. در مقایسه شاخص ­ها نمی توان مستقیماً ارقام یک شاخص را با دیگر شاخص­ ها مقایسه کرد و معمولاً تغییرات دوره ای شاخص ها با یکدیگر مقایسه یا تجزیه و تحلیل می شود. برای مقایسه روند تغییرات دو یا چند شاخص می توان یک سال (زمان) پایه با مقدار یکسان را انتخاب و با محاسبه و مقایسه مقدار شاخص­ ها بر اساس این سال پایه روند تغییرات آن ها را بررسی کرد. برای مثال در اینجا «شاخص کل» و «شاخص ۳۰ شرکت بزرگ» بررسی می شوند. در ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۷ شاخص کل ۹۶۴۲۶ واحد و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۴۲۹۲ واحد بود که در پایان مردادماه سال ۱۳۹۸، این دو شاخص به ترتیب به ۲۶۶۱۲۷ و ۱۱۴۳۷ واحد صعود کردند. در این دوره شاخص کل ۱۷۶ درصد و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۱۶۶ درصد رشد کرده اند. با توجه به پایه سنجش کاملاً متفاوت دو شاخص کل و ۳۰ شرکت بزرگ روشن است که امکان مقایسه روند تغییرات آن ها وجود ندارد و فقط می توان نرخ تغییرات (رشد یا کاهش آن ها) را مقایسه کرد.

سؤال این است که برای مقایسه روند تغییرات دو یا چند شاخص متفاوت چه می توان کرد. یک روش ساده و کارآمد این است که برای مقادیر سال (زمان) پایه دو یا چند دوره شاخص موردنظر عدد ۱۰۰ در نظر گرفته شود و مقادیر دوره بر مبنای عدد ۱۰۰ محاسبه شوند. در اینجا عدد پایه شاخص هر دو شاخص کل و ۳۰ شرکت بزرگ برای پنجم فروردین ۱۳۹۷، مقدار یکسان ۱۰۰ در نظر گرفته می شود و مقادیر بعدی نسبت به عدد ۱۰۰ محاسبه می گردند. در پایان مهرماه ۱۳۹۷ شاخص کل به ۱۸۷۷۷۹ واحد (بر اساس شاخص پایه ۱۰۰ در پنجم فرودین ۱۳۹۷ به ۱۹۵ واحد) و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ به ۹۴۲۰ واحد (بر اساس شاخص پایه ۱۰۰ در پنجم فرودین ۱۳۹۷ به ۲۱۹ واحد) رسید. شاخص ۳۰ شرکت بزرگ در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به میزان قابل توجهی از شاخص کل بورس جلو افتاد، اما در نیمه اول سال ۱۳۹۸، نه تنها فاصله بین این دو شاخص از بین رفت که حتی در پایان مردادماه ۱۳۹۸، شاخص ۳۰ شرکت بزرگ از شاخص کل بورس کمی عقب افتاد. این بررسی اجمالی نشان می دهد که صرف توجه به تغییرات شاخص­ها در پایان یک دوره نسبت به ابتدای آن، به تنهایی همه ماجرا و جزئیات آن را بیان نمی کند و با معادل سازی پایه شاخص­ها (مقادیر) در ابتدای دوره موردنظر، اطلاعات و خروجی های کامل تری حاصل می شود. در نمودارهای «شاخص کل و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس در دوره فروردین ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۳۹۸» و «شاخص کل و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس در دوره فروردین ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۳۹۸ بر پایه فروردین ۱۳۹۷»، نتیجه استفاده از سال (زمان) پایه برای معادل سازی دو شاخص در یک دوره نشان داده شده است.

 

روند تحولات بازار بورس اوراق بهادار

روند تحولات بازار بورس اوراق بهادار

شاخص های بازار سرمایه

شاخص های بازار سهام روشی برای اندازه گیری کل یا بخشی از بازار سهام است. این شاخص­ها نشان دهنده روند عمومی قیمت سهام کل یا گروهی منتخب از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از شاخص کل و سایر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران می توان برای سنجش عملکرد سهام و صندوق های سرمایه گذاری استفاده کرد. باید دقت داشت که افزایش (کاهش) شاخص کل یا شاخص یک گروه از سهام، به مفهوم سوددهی (زیان­دهی) کلیه سهام یا یک گروه از سهام نیست. شاخص های گروه های صنعت یا گروه شرکت های بورسی دارای روند و چگونگی تغییرات کاملاً متفاوت و معمولاً مستقل هستند. به عنوان مثال، در چند سال اخیر شاخص بورس و ارزش بازار شرکت های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی دارای رشد بالاتر و وضعیت بهتر و شرکت های خودرویی و بانک ها دارای رشد پایین تر هست. در اینجا به معرفی و بررسی روند تغییرات اجمالی شاخص های گروه شرکت ها و صنایع مهم بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود.

شاخص کل بورس

شاخص کل که همان شاخص قیمت و بازده نقدی است، همواره به عنوان شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیشترین کاربرد را در رسانه ها و فعالان و سرمایه­گذاران بازار سرمایه دارد. در محاسبه شاخص کل سهام شرکت ها متناسب با وزن آن ها تأثیر می گذارد و درنتیجه میانگین بازدهی (قیمت و بازده نقدی) سرمایه­گذاران در بورس را نشان می دهد. در شاخص کل شرکت های بزرگ تر و با سرمایه بالاتر تأثیر بیشتری دارند.

شاخص کل هم وزن

در محاسبه شاخص کل، شرکت های بزرگ دارای تأثیر به مراتب بالاتری نسبت به شرکت های کوچک و متوسط هستند و درنتیجه امکان دارد در مواقعی که اغلب شرکت ها در شرایط کاهش (افزایش) ارزش سهام قرار دارند، به واسطه افزایش (کاهش) شاخص قیمت چند شرکت بزرگ و خیلی بزرگ، شاخص کل مثبت (منفی) گردد. در شاخص کل هم وزن کلیه شرکت ها صرف نظر از اندازه و ارزش آن ها، به یک میزان در محاسبه شاخص اثر می گذارند و نوسانات شرکت های کوچک به اندازه شرکت های بزرگ در محاسبه شاخص منظور می گردد.

روند شاخص کل و شاخص کل هم وزن در دو سال گذشته

در دوره فروردین ماه ۱۳۹۷ تا مردادماه ۱۳۹۸، شاخص کل با ۱۷۶ درصد رشد از ۹۶۴۲۶ به ۲۶۶۱۲۷ واحد و شاخص کل هم وزن با ۳۱۷ درصد رشد از ۱۷۲۹۵ به ۷۲۱۷۵ واحد صعود کرد. در این دوره شاخص کل هم وزن ۵۱ درصد بیش از شاخص کل افزایش یافت. با توجه به نمودار «شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس (بر پایه فروردین ۱۳۹۷=۱۰۰)»، دو شاخص کل و کل هم وزن در سال ۱۳۹۷ کم و بیش همراه با یکدیگر رشد کردند، اما از ابتدای سال ۱۳۹۸، سرعت رشد شاخص کل هم وزن از شاخص کل پیشی گرفت.

در دوساله منتهی به مردادماه ۱۳۹۸، شاخص کل با ۲۲۳ درصد افزایش از ۸۲۳۷۲ به ۲۶۶۱۲۷ واحد و شاخص کل هم وزن با ۳۰۷ درصد افزایش از ۱۷۷۰۳ به ۷۲۱۷۵ واحد بالغ گردید. در این دوره دوساله شاخص کل هم وزن ۲۶ درصد بیش از شاخص کل بالا رفت. نمودار «شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس (بر پایه مرداد ۱۳۹۶=۱۰۰)» نشان می دهد که شاخص کل هم وزن تا پایان سال ۱۳۹۷ از شاخص کل رشد کمتری داشت، اما از ابتدای سال ۱۳۹۸، شاخص کل هم وزن از شاخص کل پیشی گرفت.

جمع بندی دو نمودار شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس بر پایه فروردین ۱۳۹۷ و مرداد ۱۳۹۶، حاکی از این است که در سال ۱۳۹۶، شاخص کل هم وزن رشد کمتری نسبت به شاخص کل داشت و در سال ۱۳۹۷ همراه با شاخص کل رشد پیدا کرد؛ اما در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۸، شاخص کل هم وزن از رشد به مراتب بالاتری نسبت به شاخص کل برخوردار بود.

روند تحولات بازار بورس اوراق بهادار

روند تحولات بازار بورس اوراق بهادار

نکته آموزشی

مقایسه دو نمودار شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس بر پایه فروردین ۱۳۹۷ و مرداد ۱۳۹۶، نشان می دهد که:

  1. با معادل سازی شاخص­ها بر پایه یک زمان (روز، ماه یا سال) یکسان، به اطلاعات کامل تری و با جزئیات بیشتری ازآنچه در طی یک دوره رخ داده، می توان دست یافت.
  2. انتخاب زمان پایه دارای اهمیت است، چنان چه با تغییر زمان پایه از فروردین ۱۳۹۷ به مرداد ۱۳۹۶، نتایج تغییر کرد؛ بنابراین انتخاب زمان پایه (روز، ماه یا سال) خیلی مهم است. برای کسب نتیجه دقیق تر و مستقل از تغییرات کوتاه مدت، می توان میانگین ماهانه، فصلی یا سالانه را به عنوان زمان پایه انتخاب کرد.

بررسی روند رشد شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس در دو سال اخیر نشان می دهد که در سال ۱۳۹۶ میزان رشد گروه شرکت های بزرگ و خیلی بزرگ بیش از گروه شرکت های متوسط بود، اما این دو گروه شرکت ها از نرخ رشد کم و بیش یکسانی در سال ۱۳۹۷ برخوردار بودند. در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۸، روند کاملاً تغییر کرد و سرعت رشد شاخص شرکت های متوسط به مراتب بیش از شرکت های بزرگ و خیلی بزرگ بود. در این پنج ماهه رشد شاخص شرکت های متوسط ۵۰ درصد بیش از شرکت های بزرگ و خیلی بزرگ بود.

نتیجه­ گیری

وضعیت رشد و صعود هم شاخص کل و هم شاخص کل هم وزن در یک سال و نیم اخیر نشان می دهد که افزایش قیمت سهام از یک روند عمومی و کم و بیش فراگیر برخوردار است و مختص چند رشته یا صنایع خاص نیست. شرایط تحریمی کشور و از سوی دیگر کاهش ارزش ریال به یک – سوم نشان می دهد که صعود شاخص های بورس و قیمت های سهام شرکت ها در واکنش به تعدیل باارزش پول ملی صورت می گیرد، بنابراین سرمایه­ گذاران بایستی متوجه و مراقب حباب هایی که در شهریورماه سال ۱۳۹۸ در بازار سرمایه شکل می گیرد، باشند.

مهم ترین عوامل موفقیت برای فعالیت در بازارها که از روند رشد بازارها و صعود شاخص های قیمتی در دو سال اخیر می توان نتیجه گیری کرد، به شرح زیر است:

  1. فعالیت بر اساس تخصص و تجربه (دانش و اطلاعات) در بازارها و به کارگیری مشاورین معتبر و مجرب
  2. اجتناب از تقلید رفتار اشتباه و احساسی خریداران عادی (خرید در زمان صعود قیمت ها و فروش در زمان نزول قیمت ها)
  3. تغییر جهت فعالیت در زمان درست و به موقع و استفاده از تأخیر فاز دوره رشد بازارهای مختلف در هنگام شتاب­گیری تحولات قیمتی
  4. تشکیل سبد سرمایه (ارز، طلا، املاک و سهام)
  5. تشکیل سبد سهام (سهام صنایع و شرکت های مختلف)
  6. بهره گیری از ظرفیت های سبد سرمایه ای کالاهای اساسی و مواد اولیه صنعتی (مانند مواد پتروشیمی و آهن و فولاد) که البته برای متصدیان این کالاها بیشتر قابل استفاده است.
  7. در بازار سرمایه سرمایه گذارانی که دارای تجربه و تخصص لازم هستند یا از مشاورین مجرب و متخصص بهره می گیرند، در تحولات قیمتی هفت فصل گذشته از سودآوری بیشتر نسبت به سرمایه گذاران در بازارهای ارز و طلا برخوردار شده اند.
ادامه مطلب
forcast
پیش بینی آینده چند ماهه بورس...

روند تحولات بازار بورس اوراق بهادار و مقایسه آن با بازارهای ارز، طلا و مسکن

بررسی روند تحولات بازار سرمایه و به ویژه مقایسه چگونگی تحولات آن با سه بازار اصلی ارز، طلا و مسکن، ضمن آن که برای همه سرمایه گذاران و دست اندرکاران از دیدگاه بازدهی و سودآوری بازارها اهمیت دارد، از دیدگاه شناخت اقتصادی موضوع می تواند به درک و شناخت بهتر از روندها و تحولات بازارها کمک کند.

پیش بینی آینده چند ماهه بورس

در ابتدای شهریورماه ۱۳۹۸، شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران به کانال ۲۷۰ هزار واحد و ارزش جاری آن به مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل بورس در ابتدای شهریورماه ۱۳۹۸ نسبت به زمان مشابه در سال پیش ۶۳ درصد و در دو سال پیش ۲۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است. ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای شهریورماه ۱۳۹۸ نسبت به زمان مشابه در سال پیش ۹۵ درصد و در دو سال پیش ۲۰۵ درصد افزایش یافته است. در دوساله منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸، بهای طلا در بازار تهران ۲۴۵ درصد، بهای طلای جهانی ۲۰ درصد، قیمت دلار بازار آزاد ۲۰۰ درصد و میانگین بهای ساختمان مسکونی تهران حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته است. چهار بازار ارز، طلا، مسکن و سرمایه در ایران کم وبیش همراه با یکدیگر رشد یافته اند، با این تفاوت که طلا از رشد جهانی نیز تأثیر مثبت پذیرفته است و بازار سهم از رشد بهتر نسبت به بازارهای ارز و مسکن برخوردار می باشد.

در طی یک سال و نیم گذشته، بهای طلا همراه با بهای جهانی آن و قیمت ارز حرکت کرده است، اما در مورد بازارهای زمین و مسکن و سرمایه وضعیت تا حدی متفاوت است. در نه ماهه آذرماه ۱۳۹۶ تا شهریورماه ۱۳۹۷، بهای ارز بازار آزاد ۲۰۰ درصد، میانگین بهای ساختمان مسکونی تهران ۶۰ درصد و شاخص کل بورس ۷۰ درصد افزایش یافت. در یک ساله منتهی به آذرماه ۱۳۹۷، بهای دلار بازار آزاد ۱۷۰ درصد، میانگین بهای ساختمان مسکونی تهران ۶۰ درصد و در همین حال شاخص کل بورس ۹۰ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ (اسفندماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶)، بهای دلار بازار آزاد ۱۸۵ درصد، میانگین بهای ساختمان مسکونی تهران ۹۶ درصد و در همین حال شاخص کل بورس ۸۶ درصد افزایش یافت. در دو سال اخیر بازارهای مسکن و سرمایه با تأخیر نسبت به بازارهای ارز و طلا افزایش قیمت داشته اند که در خصوص بازار سرمایه میزان این تأخیر بیشتر است.

پیش بینی آینده چند ماهه بورس در شهریور ماه ٩٨

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به آذر ۱۳۹۷، باوجود این که قیمت دلار بازار آزاد ۴۴ درصد افزایش یافت، شاخص کل بورس تغییری را تجربه نکرد. در مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به آذرماه ۱۳۹۶، میانگین قیمت دلار بازار آزاد با ۲۶۰ درصد رشد به ۱۴ هزار و هشت صد تومان رسید و در همین حال شاخص کل بورس با ۹۷ درصد رشد به نزدیک ۱۹۰ هزار واحد بالغ گردید. در بهمن ماه شاخص کل بورس به ۱۵۷ هزار واحد و میانگین قیمت دلار بازار آزاد به ۱۲ هزار تومان تنزل یافت. در طی بهمن ماه ۱۳۹۷ تا اوایل شهریورماه ۱۳۹۸، قیمت دلار بازار آزاد تهران تغییری را تجربه نکرد، اما شاخص کل بورس ۷۰ درصد و میانگین بهای ساختمان مسکونی تهران کمتر از ۴۰ درصد افزایش یافت. در یک سال و نیم اخیر، بازار سرمایه با شتاب کندتر از بازار مسکن به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داده است.

پیش بینی آینده چند ماهه بورس در شهریور ماه ٩٨

شاخص های گروه های صنعت یا شرکت های بورسی دارای روند تغییرات کاملاً متفاوت و معمولاً مستقل هستند. به عنوان مثال، در چند سال اخیر شاخص بورس و ارزش بازار شرکت های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی دارای رشد بالاتر و وضعیت بهتر و شرکت های خودرویی و بانک ها دارای رشد پایین تر هستند. در بازار سرمایه سرمایه گذارانی که دارای تجربه و تخصص لازم هستند یا از مشاورین مجرب و متخصص بهره می گیرند، در تحولات قیمتی هفت فصل گذشته از سودآوری بیشتر نسبت به سرمایه گذاران در بازارهای ارز و طلا برخوردار شده اند.

«نسبت شاخص کل بورس به قیمت دلار» می تواند تا حدودی رابطه شاخص کل بورس و قیمت دلار و اندازه شکاف قیمت بین بازارهای سرمایه و ارز در ایران را توصیف کند. در سه ساله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶، میانگین ماهانه «نسبت شاخص کل بورس به قیمت دلار» مقدار ۲ (با کمینه ۱.۷ و بیشینه ۲.۳) است. پیش از شوک ارزی اخیر، در ماه های آذر و دی ۱۳۹۶، این نسبت ۲.۳ بود که با شتاب تند افزایش نرخ ارز و رشد کندتر شاخص کل بورس به تدریج تنزل یافت و به ۱.۳ در ماه های مهر و آبان ۱۳۹۷ سقوط پیدا کرد. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، «نسبت شاخص کل بورس به قیمت دلار» مقدار ۱.۵ بود که پس ازآن روند صعودی در پیش گرفت و با شیب تندی در اوایل شهریورماه ۱۳۹۷ به مقدار ۲.۳ بالغ گردید. به عبارتی هم اکنون شاخص کل بورس خود را باارزش ریال در برابر دلار تعدیل کرده است.

پیش بینی آینده چند ماهه بورس در شهریور ماه ٩٨

در ابتدای سال ۱۳۸۵، ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در انتهای سال ۱۳۸۹ با ۱۸۰ درصد افزایش به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید. نظر به کاهش ارزش پول ملی (افزایش قیمت ارز) در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ارزش جاری بورس افزایش یافت و به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان فصل پاییز سال ۱۳۹۲ صعود کرد. ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران از فصل زمستان سال ۱۳۹۲ روند نزولی در پیش گرفت و در فصل پاییز سال ۱۳۹۴ به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان سقوط پیدا کرد. از فصل زمستان سال ۱۳۹۵ تا فصل زمستان سال ۱۳۹۶، ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران رشد یافت و به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید. ارزش جاری بورس از فصل بهار سال ۱۳۹۷ رو به رشد نهاد که تا ابتدای شهریورماه ۱۳۹۸ ادامه یافته است. در طی این مدت ارزش جاری بورس ۱۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

پیش بینی آینده چند ماهه بورس در شهریور ماه ٩٨

بر اساس برابری ریال با دلار بازار آزاد، ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران از ۴۰ میلیارد دلار در فصل بهار سال ۱۳۸۶، به ۱۰۹ میلیارد دلار در نیمه اول سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. در طی دوساله منتهی به سال ۱۳۹۱، باوجود این که قیمت دلار بازار آزاد ۲۲۰ درصد افزایش یافت، اما ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران فقط ۵۰ درصد بالا رفت و درنتیجه ارزش جاری بورس به ۴۸ میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۹۱ سقوط پیدا کرد. رشد شدید ارزش جاری ریالی بورس در سال ۱۳۹۲ موجب شد که ارزش جاری بورس به ۱۴۰ میلیارد دلار در پایان فصل زمستان این سال صعود کند. از فصل بهار سال ۱۳۹۳ مجدداً روند کاهش ارزش جاری بورس آغاز شد و در فصل پاییز سال ۱۳۹۴، ارزش جاری بورس به ۷۵ میلیارد دلار سقوط پیدا کرد. از فصل زمستان سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶، ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران در حول و حوش ۹۰ میلیارد دلار نوسان داشت. شوک ارزی سال ۱۳۹۷ موجب شد که ارزش جاری بورس به کمتر از ۵۰ میلیارد دلار در پایان فصل تابستان سال ۱۳۹۷ سقوط پیدا کند. در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، ارزش جاری بورس در حدود ۵۰ میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۹۸ رو به افزایش نهاد و در اوایل شهریورماه سال ۱۳۹۸ به ۸۵ میلیارد دلار بالغ گردید. بخش اصلی روند صعودی افزایش ارزش جاری بورس در ماه های خرداد، تیر و مرداد سال ۱۳۹۸ به وقوع پیوست.

پیش بینی آینده چند ماهه بورس در شهریور ماه ٩٨

نظر به کندی شتاب و تأخیر فاز دوره رشد بازار سرمایه نسبت به بازارهای با شتاب تند طلا و ارز، در هفت فصل گذشته فرصتی طلایی در دسترس سرمایه گذاران وجود داشت. به طورکلی اگر سرمایه گذاران در اوایل فصل زمستان سال ۱۳۹۶ اقدام به خرید دلار کرده بودند و دلار خود را در مهرماه ۱۳۹۷ به قیمت ۱۵ هزار تومان به فروش رسانده بودند و در آذرماه همان سال سهام خریده بودند، هم اکنون (شهریورماه ۱۳۹۷) سرمایه آن ها بیش از ۶ برابر شده بود. این سرمایه گذاران اگر در بازار سهام تخصص داشتند، بازده تجمعی بیش از ۶ برابر به دست می آوردند.

در چند ماه اخیر، آنچه در اصل اتفاق افتاده است، تعدیل شاخص قیمت ها و ارزش بازار سهام با کاهش ارزش پول ملی (ریال) است و اتفاق خاصی ازنظر رشد فعالیت شرکت های بورسی یا اقتصاد رخ نداده است. همین اتفاق برای بازار زمین و مسکن و همچنین کالاهای اساسی، فلزات پایه و همین طور کالاها و خدمات به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، هرچند از تحولات اخیر تعدادی از دست اندرکاران متخصص و حرفه ای بازار سرمایه سود برده اند. در حال حاضر بازار سرمایه به اوج رشد مورد انتظار رسیده است و در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ انتظار استمرار روند رشد چندماهه گذشته نمی رود، مگر آن که قیمت دلار مجدداً سیر صعودی در پیش بگیرد.

پیش بینی آینده چند ماهه بورس در شهریور ماه ٩٨

مولف: دکتر احسان سلطانی

ادامه مطلب