آقای وحید آل محمد دانشپذیر دوره ۱۸ نخبگان بورس می باشند و قبل از اینکه با خانه سرمایه آشنا شوند هیچ اطلاعاتی از بورس نداشتند و با کمی مطالعه نسبت به این بازار جذب شدند. ایشان در مورد تجربه خود می گویند:

فهرست []

    بنده برای شروع در این بازار با افراد بسیار زیادی مشورت کردم که همه آن ها جواب منفی داشتند و تمامی آن ها نظرشان جهت از دست رفتن سرمایه بوده و بر این باور بودند که این بازار شانسی و یا قمار است اما زمانی که وارد بورس شدم، متوجه شدم که سبک کاری این بازار این چنین نیست و هیچ کاری از روی شانس صورت نمی گیرد و کاملا از نظر بنیادی و تکنیکی علمی می باشد و اگر کسی به خوبی آموزش دیده باشد قطعا سود خواهد کرد اما گفتنی است که ضرر هم وجود دارد که خود بنده ضرر کرده ام، همچنین گفتنی است که اگر آموزش ندیده باشید این زمینه کاری برایتان قمار و یا شانسی به حساب می آید.